X
GO
en-USsv-SE
imgDu bestämmer när, hur och var du studerar!
Du bestämmer när, hur och var du studerar!
imgGör rätt val i din karriär!
Gör rätt val i din karriär!
imgEtt av världens största MBA-utbildning!
Ett av världens största MBA-utbildning!
imgStudera på hel- eller deltid, seminarier, distans, online - valet är ditt!
Studera på hel- eller deltid, seminarier, distans, online - valet är ditt!

ExMI CHEFSUTBILDNINGAR - Se fler under fliken utbildningar.

Så får du in en MBA i livspusslet!

Hur hinner ni att att både jobba och studera?

Många som siktar högt i näringslivet är väl medvetna om fördelarna med att läsa en MBA. Frågan är bara hur... läs mer

Flexibel MBA oberoende av tid och rum... läs mer

 
Magdalena Bonde säger; "Äntligen klar. Både skönt och lite sorgligt. För MBA-utbildningen har varit en riktig inspirerande resa men också krävt sin insats. Jag har dels kunnat ”bocka” av mina tidigare erfarenheter och samtidigt förflyttat mig kunskapsmässigt till nya nivåer. Jag rekommenderar den varmt till alla som står och fingrar på ett startpaket. Kör!" 

 

Hur säkerställer ni kompetensen inom företaget?

Behoven av kompetensutveckling varierar mellan olika företag och organisationer, vilket gör att ExMI även erbjuder företagsanpassade lösningar.

ExMI har stor erfarenhet av att skräddarsy utbildningar för alla typer av organisationer. Självklart är ni med och bestämmer utbildningens upplägg och får maximal anpassning efter era specifika behov. Programmen blir kostnadseffektiva, flexibla och målen uppfyller verksamhetens vision.

ExMI Management tips

 • Recent
 • Popular
 • Tag
 • Ledningsgruppens mål

  Att nå resultat är viktigt för din organisations ekonomiska överlevnad. Du kan uppfattas som mindre resultatorienterad på grund av dina uppgifter eller därför att ...
 • Konkurrentanalys

  Det krävs mycket kunskaper om konkurrenternas produkter, strategier, och filosofi för att förstå deras starka och svaga sidor. Samla in konkurrenternas produktbroschyrer f&ou...
 • Att ta ståndpunkt i viktiga frågor

  Att ta ståndpunkt och att sträva efter att lösa viktiga frågor kräver tydlig kommunikation, en vilja att uppmärksamma och arbeta med andra, ihärdighet, självs...
 • Koncentration på kärnaffären

  Koncentration på kärnaffären är en bra affärsstrategi. Glädjande nog är detta en trend som märks på många företag. Ett strategiskt agerande so...
 • Chefskapet är fragmenterat

  Studier visar att chefskapet inte har ändrats i sin natur de senaste 50 åren enl Tengblad 2012. Chefers arbetsdag är ofta fragmenterad och osammanhängande men aktiviteterna ä...
 • Livslångt lärande

  Kompetensutveckling syftar till när personal eller ledning får möjlighet att utveckla sig inom sin yrkesroll genom att de får genomgå olika utbildningar. Målet ä...
 • Att vara tillgänglig

  Som chef måste du vara tillgänglig för dina medarbetare så du kan besvara deras frågor och lyssna på deras problem. Håll din kalender aktuell och informera dina...
 • Förändringarna i omvärlden

  Att snabbt anpassa sig till förändringarna i omvärlden ger bäst effekt när företaget har en kultur som stödjer flexibilitet. Det har visat sig också öka l...