Blogg

Chefsstöd - utveckla ditt ledarskap

Chefsstöd - utveckla ditt ledarskap

Att vara chef innebär ett stort ansvar med viktiga uppgifter.  Men att leda en verksamhet kan vara svårt. Då kan det vara bra att använda sig av ett chefsstöd. Varför chefsstöd? I din roll …
Trender i ledarskapet

Trender i ledarskapet

Framtidens ledarskap är en spännande och dynamisk arena, och det finns flera trender och förhållanden som pekar på hur ledarskapet kan utvecklas. Här är några viktiga aspekter att beakta: Mångfald och …
Fem hållpunkter för att lyckas som chef

Fem hållpunkter för att lyckas som chef

När du verkar i en ledande ställning är kraven höga, samtidigt som de kommer från många håll och kanter. I denna artikel tänkte vi därför dela med oss av våra bästa tips för hur du hanterar med dessa krav, och därigenom …
Bli mer flexibel som chef

Bli mer flexibel som chef

Att vara en flexibel chef är viktigt för att skapa en positiv arbetsmiljö och effektivt leda ditt team. Här är några tips för att bli mer flexibel: Lyssna på dina medarbetare: Var öppen för deras åsikter, …
Utmaningar för en styrelse

Utmaningar för en styrelse

Styrelsearbete kan vara både utmanande och givande. Här är några vanliga utmaningar som styrelser kan stöta på: Styrelsens input får inte genomslag i det operativa arbetet Ibland kan det vara svårt att se …
Prestation och fysisk aktivitet

Prestation och fysisk aktivitet

Sambandet mellan fysisk aktivitet och kognitiv prestation är ett ämne som har fångat forskarnas intresse. Hjärnkondition handlar om att orka tänka klart och klokt. Det är en viktig nyckel för ett hållbart arbetsliv. …
Utmaningar för en VD

Utmaningar för en VD

En VD har en mycket utmanande och krävande position som kräver ledarskapsförmågor, strategisk tänkande och förmågan att ta beslut under hög press. Här är några av de vanligaste svårigheterna som en VD kan möta: …
Managementkonsultens roll i framtiden

Managementkonsultens roll i framtiden

Managementkonsultyrket är en dynamisk och mångsidig profession som innefattar en rad olika arbetsuppgifter. Låt oss utforska managementkonsultens roll, utbildningsvägar, och framtidsperspektiv: Vad gör en …