Affärs- och verksamhetsstyrning

Affärs- och verksamhetsstyrning AVS med löpande rådgivning

Världen vi lever i är mer snabbföränderlig och oförutsägbar än någonsin och behovet av en dynamisk verksamhetsstyrning blir allt större.

Idag finns det ett flertal större bolag som lämnat den traditionella affärsplanearbetet och budgeten bakom sig och övergått till en dynamisk strategi och verksamhetsstyrning. Förändring av styrprocesser kräver även i övrigt en förändrad attityd till syftet med ekonomi- och verksamhetsstyrning och ett mer dynamiskt och modernt sätt att tänka. Programmet är både inspirerande och lärorikt och du växer i din roll som chef och ledare. Du får möjlighet att skapa din egen mentala process som driver dig fram mot målet.

foer vem

Programmet vänder sig till VD och högre chefer.

omfattning

Totalt 10 online sessioner om 2,5 timmar, fördelat på en session varje vecka. Utöver sessioner krävs cirka fyra timmar eget arbete per vecka. Utbildningen kan genomföras individuellt eller i mindre grupper.

maal

 • Skapa interaktion mellan olika styrdokument, policy, standards och guidelines och praktiskt handlande.
 • Föregå som proaktiv chef, kommunikatör och samtalspartner i organisationen.
 • Styra och leda med moderna metoder, verktyg och synsätt.

foerdelar

 • Att få insikt i hur man säkerställer verksamhetens effektivitet med hjälp av olika styrmedel.
 • Få praktiskt helhetsperspektiv på interna riktlinjer, risker implementering, uppföljning och utveckling inom bolaget.
 • Etiska och rättsliga perspektiv inom egna riktlinjer, regelverk och lagar.

programinnehaall

Session 1-2

Bolagsstyrning:

 • Styrfilosofi
 • Ledningssystemet, beslutsordning och delegation
 • Verkställande av affärsplan
 • Organisatorisk koordinering
 • Casearbete i eget företag

Session 3-4

Styrgruppsledning:

 • Implementering av projekt-/affärsplan
 • Styr-/ledningsgruppens arbetsformer
 • Organisationens styrbarhet
 • Styrsystemets användbarhet
 • Casearbete i eget företag

Session 5-6

Ekonomiska bedömningar:

 • Företagsekonomins centrala begrepp, mått och metoder
 • Styrning och bedömning av investeringar
 • Lönsamhetsstyrning per marknad och projekt
 • Kalkylmodeller om förädlingsvärdet
 • Casearbete i eget företag

Session 7-8

 • Samband mellan begreppen:
 • Produktivitet - Resursförbrukning
 • Effektivitet – Relevanta målstrukturer
 • Kvalitet – Rätt- och bristkvalitet
 • Förändringar – nya produktivitetskrav
 • Casearbete i eget företag

Session 9-10

 • Styrning:
 • Partners och allianser i samverkan
 • Situationsanpassad styrning
 • Styreffekter i praktiken
 • Etik & moral
 • Casearbete i eget företag

Beteendeanalys i tre dimensioner

 • En organisation definieras av en uppgift som kräver samverkan mellan personer som tar olika roller.
 • Din roll styrs i hög utsträckning av din tolkning av uppgiften och vilken funktion du anser att du behöver fylla i ett givet sammanhang.

nivaa

Level 6 (enligt EU referensram)

pris

SEK 38.900 per person exkl moms

ladda ned programblad

Programblad

sagt om utbildningen

Med tanken att utveckla management anmälde jag som VD bolagets koncernledning till Executive Management Institutes utbildning ”Affärs- och verksamhetsstyrning för VD och chefer”, ledd av Mikael Jensen.

Utbildningen, tillsammans med det gedigna kursmaterialet, är utmärkt då den kombinerar teorier och modeller med genomtänkta praktiska uppgifter. Med fördel har vi kunnat använda vår egen koncerns balans- och resultaträkning och därmed direkt omsatt de nya kunskaperna i praktik!

Under utbildningen har vi nagelfarit och förbättrat vårt eget arbetssätt. Kursens uppgifter har tvingat oss till ett förändringsarbete som sedan har omsatts i verklighet med en rad nya resultatskapande aktiviteter och ett mycket gott resultat. Utbildningen har utvecklat hela vårt arbetssätt och vi har nått en högre effektivitet och ett högre affärsvärde.

Frederik von Sterneck
VD och Koncernchef
Nordic Flanges Group AB (publ.)