Affärsekonomi för VD

Affärsekonomi för VD

Styrning - tillväxt - lönsamhet

Utbildningen sätter fokus på affärsekonomins lönsamhetsutveckling. Du får kontroll på företagets lönsamhet, finansiering och tillväxt. Kursens centrala delar utgörs av analyser med förståelse kring affärsstyrning baserat på ditt företag.

foer vem

Du är eller avser att bli VD i mindre alternativt medelstort företag. Utbildningen är till för dig som vill utveckla din företagsekonomiska kompetens.

omfattning

Utbildningen omfattar 10 sessioner med lärarledd handledning (online) i realtid online alternativt via fysiska möten. Varje session är 2,5 timmar. Kräver dessutom cirka fem timmar per vecka i eget arbete.

maal

Efter genomgången träning ska du ha kunskap om:

 • Ekonomistyrningens begrepp och att ta bättre beslut för lönsammare affärer.
 • Samband mellan företagets krav på styrning, lönsamhet, finansiering och tillväxt.
 • Målprocess och affärsstrategier i styrningen och hur modern budgetering stödjer processen.
 • Företagets möjligheter till expansion.
 • Modern verksamhetsstyrning leder till lönsammare företag.
 • Hur VD bör rapportera till styrelsen och verksamheten.

foerdelar

 • Du får individuell rådgivning kopplat till företaget.
 • Du stärker din position genom nyvunna kunskaper.
 • Du tränas i förmågan att analysera och lösa företagsekonomiska problem.
 • Du omsätter kunskaper direkt i praktiken för ökad lönsamhet.
 • Du breddar rejält din kunskap inom affärsekonomi.

programinnehaall

Session 1 - 2 Finansiell analys av företaget

 • Affärsplanen som styrdokument och finansiering av strategin.
 • Styrelsens finansiella krav på VD.
 • Företagets ekonomiska ställning och styrförmåga.
 • Ekonomistyrningens centrala begrepp, mått och metoder.
 • Resultatets betydelse för tillväxt.
 • Nya budgetmetoder för modern styrning.
 • Relevanta nyckeltal för bolaget, marknad och produkter.
 • Casearbete i eget företag.

Session 3 - 4 Kostnadseffektivitet för ökade marginaler

 • Produktkalkyler för olika syften.
 • Målkostnadskalkyler.
 • För- och efterkalkyler som styrmedel.
 • Syften med standardkostnader.
 • Metoder för kalkylbedömningar.
 • Aktivitetsbaserade kalkyler.
 • Bristkvalitetskostnader.
 • Casearbete i eget företag.

Session 5 - 6 Lönsamma investeringar

 • Syftet med investering och metodik.
 • Lönsamhetsbedömning inför investering.
 • Investeringskalkyler med olika syften.
 • Metoder för investeringsbedömningar och känslighetsanalyser.
 • Beslutsregler vid investeringar.
 • Kassaflöden betydelse för nya investeringar.
 • Alternativ till egen investering.
 • Casearbete i eget företag.

Session 7 - 8 Marknadsprissättning

 • Analys av produkters och kunders lönsamhet.
 • Produktivitet kan med fördel mätas som förädlingsvärde per produkt, marknad och företag.
 • ABC-lönsamhetsanalyser.
 • Produktportfölj och livscykel-kalkyler.
 • Prissättningsmodeller.
 • Marginalanalyser.
 • Benchmarkings fördelar.
 • Casearbete i eget företag.

Session 9 - 10 Hållbar finansiering och styrning

 • Horisontell ekonomistyrning.
 • Finansieringsalternativ.
 • Balansräkningens finansieringskällor.
 • WACC, CAPM, Rörelsekapital.
 • Val av styrtal för prestationsmätning.
 • Uppföljning av affärsplan och finansiellt utfall.
 • Vd:s finansiella rapport till styrelse.
 • Hållbar ekonomistyrning.
 • Casearbete i eget företag.

nivaa

Level 5 (enligt EU referensram)

pris

SEK 38.500 exkl. moms

startdatum

Löpande starter

ladda ned programblad

Programblad

sagt om utbildningen

Utbildningen Affärsekonomi var för mig den bästa kurs jag har genomfört. Att få möjlighet att vid varje kurstillfälle få egen tid med Mikael Jensen och resonera om pågående utmaningar i arbetet som berör både underställda som chefer/styrelse var väldigt givande. Mikaels förmåga att anpassa utbildningen gjorde den till ett stort stöd för mig i min roll i företaget. Utbildningen uppdaterade mig på teorier som man löpande använder som ekonomichef, en riktigt bra investering för dig och företaget som du arbetar på.
”Jag rekommenderar att både ekonomichef och VD går denna kurs tillsammans. Det skulle ge ordentligt avtryck i bolaget”

David Arnesson, Ekonomichef Calluna AB

Med kursen Affärsekonomi för Företagsledare har jag fått en mängd nya kunskaper och ökat självförtroende som stärkt mig i mitt dagliga arbete. Kursens kvalitativa upplägg som en distansutbildning, med anpassat kursinnehåll utifrån mina behov, gav mig stor möjlighet att kunna fokusera och fördjupa mig inom de områden jag haft störst behov av. Med konstruktiva och regelbundna möten för genomgång av varje session, kunde jag hantera både arbetsliv och privatliv på ett optimalt sätt.

Therese Boström
Byråchef

Kursen Affärsekonomi har verkligen bidragit med ökad kunskap både till mig i min yrkesroll och till företaget jag jobbar för att blanda teori med praktiska exempel från verkligheten gör att lärandet går fort vilket leder till ett omedelbart mervärde. Jag har skapat mig en bättre kontroll och insikt över företagets ekonomi samt blivit en bättre kravställare på ekonomifunktionen. Jag är oerhört nöjd och kan varmt rekommendera denna utbildning.

Maria Pettersson
VD Hammarö Energi AB

Kursprogram är utformat för att identifiera viktiga delar i organisation och ledning av verksamheten. Denna utbildning har överträffat alla mina förväntningar. Kursen är helt anpassad till den praktiska tillämpningen och gjorde mig att inse möjligheten att hantera och planera verksamheten. Tack så mycket för läraren Mikael Jensen och för hans pedagogisk strategi och riktning i lärande.

Larisa Perevalova
Chefsekonom