Styrelseutbildning

Styrelseutbildning med löpande rådgivning

Utbildningen har fokus på professionellt styrelsearbete i ägarledda företag. Styrelsen representerar ägarna i bolaget och arbetar för deras intressen. Utbildningen ger kunskap och verktyg i det dagliga styrelsearbetet.

Styrelsens uppgift är att kontrollera, leda och styra. Det är i princip omöjligt att själv besitta all kunskap som krävs. En kompetent styrelse ger företaget både bredare och djupare diskussioner vilket leder till mer genomtänkta beslut och ökat värde för bolaget.

foer vem

För dig som är på väg in i en styrelse eller redan är ledamot i ett ägarlett företag alternativt VD och vill ha ökad kunskap.

omfattning

Programmet omfattar nio sessioner. Du genomför utbildningen med lärarledd handledning online (Teams). Varje session är två timmar. Kräver dessutom ca tre timmar per vecka i eget arbete. Utbildningen kan genomföras individuellt eller i grupp.

maal

Utveckla fördjupad kunskap inom styrelsearbete och VD-funktionen som kan omsättas på ett effektivt sätt direkt i verksamheten. Det gör att företaget får högsta utväxling av resultatskapande aktiviteter.

foerdelar

  • Du får ett gediget kursmaterial.
  • Du stärker din position i styrelsen.
  • Du tränas i förmågan att lösa problem.
  • Du omsätter kunskaper direkt i praktiken.

Under utbildningen får du konkreta råd om hur du kan gå till väga för att skapa ökad framgång i styrelsen. Varje avsnitt innehåller teori och praktik.

programinnehaall

OnLine Session 1-3 - Framgångsrikt styrelsearbete

Ett framgångsrikt styrelsearbete vinner på om det finns en grundläggande struktur och organisation i botten. Det grundar sig på ett effektivt samspel mellan ägare, styrelse och VD

OnLine Session 4-6 - Styrelsens strategi & ekonomistyrning

Vilken nytta tillför styrelsearbetet för verksamheten? Det grundläggande syftet med ett styrelsearbete är att tillföra kompetens och erfarenhet när nya utmaningar ska mötas. Fokus är att öka den strategiska utvecklingen och frågor som utvecklar företaget.

OnLine Session 7-9 - VD:s roll och ansvar

Ett professionellt VD-arbete innebär stort ansvar inför styrelsen, medarbetare och företages alla intressenter. Det ställer höga krav på kompetens, ledarskap och samarbetsförmåga.

nivaa

Level 5 (enligt EU:s referensram)

pris

SEK 33.600 exkl. moms.

startdatum

Löpande starter.

ladda ned programblad

Programblad

sagt om utbildningen

Att delta i Styrelseutbildningen via ExMI, var värt varenda sekund. Mikael har en förmåga att på ett kärnfullt sätt sammanfatta och förmedla teorier och modeller så att det är lätt att ta till sig. Jag har gått många olika utbildningar tidigare, denna känns som en bra sammanfattning av alla där den röda tråden föll på plats. Alla teorier och modeller fick en mening och en tidsföljd. Detta gör det lättare att arbeta med förändringsarbete i verkligheten. Stort tack för en bra mix av teori och praktik.

Amanda Glave, Projektdirektör Malmö, Skanska

Som nyanställd i företaget och ny som styrelseledamot gav styrelse-utbildningen via Exmi en bra start! Utbildningen gav mig mycket ny kunskap, gjorde det lättare att komma in i arbetet och att vi inom styrelsen fick ett snabbt samspel. Utbildningen har även gett en tydlig bild och förståelse för olika roller och ansvar inom företaget. Eftersom bolaget är ett familjeföretag där rollerna lätt går in i varandra har detta varit oerhört viktigt. Vi har utvecklats både som personer och som företag.

Katharina Bodén, Svenska Stenhus

Ett styrelseuppdrag är inget hedersuppdrag! En styrelse jobbar 80% med strategi och 20% med övriga frågor. Och aldrig med cykelställs-frågor (det är VD:s ansvar). Exmi:s lärare Mikael Jensen med styrelse- och VD-utbildning ger en bra kunskap i formalia, arbetssätt och rollfördelning en styrelse/VD måste ha på plats. Annars går det fel förr eller senare. Jag gick utbildningen för att jag kände att nu är det dags - för hela vår styrelse. Tydlighet krävs. Utbildningen ger dessutom en bra introduktion till de verktyg som behövs för strategiarbete.
Kanon! Nästan som en mini-MBA. Alla som inte har gått den bör sättas på "Transfer list".

Jan Jonsson, VD
Mullvad VPN AB

Styrelsearbetet i vår branschförening har förbättrats efter arbetet tillsammans med ExMi genom att vi värderat våra styrande dokument, vårt ansvar som styrelsemedlemmar och förbättrat arbetssättet vid våra styrelsemöten. Detta kommer våra medlemmar tillgodo genom att vi på ett mer effektivt sätt kan bidra till medlemsnytta. Jag kan rekommendera Mikael till ett bra genomförande och kunskap inom området.

Gustaf Werner, ordf SBMI