Strategiskt Chef- och Ledarskap

Strategiskt chef- och ledarskap med löpande rådgivning

Chef- och ledarskapet befinner sig i tider där oförsägbarhet och teknologisk utveckling ställer nya krav på dig som chef.

Detaljstyrning och föråldrade ledningsmetoder hindrar man medarbetare att utföra ett gott arbete. Vi måste i mycket högre grad lita på våra medarbetare och få dem att utveckla självledarskap för ökade prestationer.

Ett modernt och effektivt ledarskap handlar idag om att vara närvarande såväl som fysiskt som digitalt för att förbättra tilliten. Fler jobbar i team och vi förstår vikten av att bygga starka team för mer framgång.

Att kommunicera med sina anställda på rätt sätt handlar om att bygga förtroende och utveckla relationer. Medarbetarna har alltid tolkningsföreträde till det som sägs. Chefer som lyssnar på vad andra har att säga är mer effektiva i kommunikationen. Ju tydligare och övertygande din vision är, desto lättare är det för andra att förstå.

Programmet är både inspirerande och lärorik samt att du växer i rollen som chef och ledare. Du får möjlighet att skapa din egna mentala process som driver dig fram mot målet. Utbildningen ger dig även tillfälle att skapa goda incitament för hela organisationen genom verktyg och metoder.

foer vem

Utbildning för dig som är beslutsfattare i ledande ställning. Du får tillfälle att skapa goda incitament för hela organisationen genom verktyg och metoder som utbildningen ger dig. Du får helhetsgreppet inom styrning och ledarskap med effektiva metoder.

omfattning

Utbildningen omfattar 10 sessioner med lärarledd handledning online i realtid eller fysiska möten. Varje session är 2,5 timmar. Kräver dessutom cirka fem timmar per vecka i eget arbete.

Parallellt med online-möten arbetar du med ditt företag och jobbar fram förbättringar. Under utbildningen får du konkreta råd om hur du skapar framgång i ditt företag.

Fyra månader efter utbildnings avslut sker uppföljning av antagna förändringar.

maal

 • Kunskap om chefs- och ledarskapsrollen med dess ansvar.
 • Utveckla ett engagerat chef- och ledarskap som skapar resultat i organisationen.
 • Utveckla ett effektivt sätt att kommunicera med samtliga medarbetare.
 • Leda och deltaga i framtidens ledningsgrupp med framgång.
 • Insikt om din förmåga att leda dig själv, samarbeta och kommunicera för att uppnå målen.
 • Etiska och rättsliga perspektiv inom företagets riktlinjer, regelverk och lagar.

foerdelar

Du utvecklar din strategiska chef- och ledningsförmåga och skapar stora nyttofördelar inom företaget.

programinnehaall

Session 1-2

Chef- och ledarskap:

 • Strategiskt chef- och ledarskap och dess konsekvenser
 • Synen på medarbetarna och synen på ledaren
 • Transformativt- och transaktionellt chef- och ledarskap
 • Ledningskompetens i organisationen
 • Casearbete i eget företag

Session 3-4

IDI Beteendeanalys - Effektiv samverkan:

 • Chef- och ledarskapet involverar individer som har betydelse för dig.
 • IDI är specifik och kopplad till ett givet sammanhang.
 • Analysen ger ökad förmåga att leda dig själv, samarbeta och kommunicera.
 • Casearbete i eget företag

Session 5-6

Kommunikation och tydlighet:

 • Olika sätt att kommunicera
 • Relationer och kommunikation
 • Tolkningsföreträde i organisationer
 • Effektiva och strukturerade möten
 • Casearbete i eget företag

Session 7-8

Motivation och ledning:

 • Praktiska motivationsteorier
 • Motivatorer för effektivitet
 • Förändringar – nya arbetsmetoder
 • Casearbete i eget företag

Session 9-10

Ledningsgruppsutveckling:

 • Tydliggöra ledningsgruppens uppdrag och roll
 • Ledningssystemets ramverk
 • Delegationsordningar för effektiv implementering
 • Casearbete i eget företag

IDI Beteendeanalys i tre dimensioner

Du får en bild av hur du upplevs i tre olika avseenden och det ger dig viktig information om hur du tar dig an din roll.

Eget företag

Parallellt med online-möten arbetar du med ditt företag och jobbar fram förbättringar. Under utbildningen får du konkreta råd om hur du skapar framgång i ditt företag.

nivaa

Level 6 (enligt EU referensram)

pris

SEK 39.800 exkl moms

startdatum

Löpande starter

ladda ned programblad

Programblad

sagt om utbildningen

En mycket gedigen utbildning som kan omsättas direkt ut i verksamheten. Ett lyft för organisationen och ledningsgruppen där man lär sig nya infallsvinklar om affären och organisationsutvecklingen. utbildningen är kombinerad med praktiska fall samt teori vilket ger resultat.

Micael Kemi
Chefer Sam Samhällsbyggnad

Mikael på Exmi har skapat en skräddarsydd utbildning med fokus på VD och ledningsgrupp för vårt bolag. Målet var att skapa samsyn för alla i ledningsgruppen, kring det lednings- och arbetssätt vi vill applicera i vårt bolag. Vi har alla fått gedigna teoretiska kunskaper väl förankrade i evidensbaserad forskning vilket gör att vi alla känner oss tryggare i våra olika roller och som grupp.

Sessionerna har varit online där teori och praktik varvas. Vi har inlett och avslutat med fysiska heldagsmöten som varit mycket givande. Mikael är kunnig, trevlig och mycket professionell.

Tycker alla ledningsgrupper borde skapa samsyn kring ledarskapet på detta sätt.

Irene Gimmersta, vVD Gimmersta Wallpaper