Utbildning Ledningsgrupp

Ledningsgruppen - en outnyttjad potential

Utveckla ledningsgruppens arbete så att högre effektivitet och största möjliga affärsvärde skapas.

Ledningsgruppen har flera utmaningar, bland annat att stärka tydligheten kring sitt syfte, mål, struktur och delegation. Ledningssystemet uppbyggnad spelar roll i verksamhetens effektivitet. Vilken kompetens krävs för att sitta i ledningsgruppen? Ett hållbart chef- och ledarskap krävs, där ledningsgruppen är en viktig funktion, när produktionen blir mer komplex och marknaderna mer dynamiska. Därav blir beslutsfattandet svårare och kräver god kompetens om verksamheten samt beslutkompetens.

Kvalitetsledning - Processen för effektivt ledningsgruppsarbete (standard SIS-WA) används som separat vägledning vid genomförandet.

Ledord som ledningsgruppsutveckling, hållbarhet och affärsstyrning genomsyrar utbildningen.

foer vem

Medlemmar i ledningsgruppen.

omfattning

Programmet omfattar nio sessioner. Varje session är tre timmar varannan vecka. Du genomför utbildningen med lärarledd handledning samt ca tre timmar per vecka i eget arbete.

Parallellt arbetar du med eget företag och jobbar fram förbättringar inom olika områden. Under utbildningen får du konkreta råd om hur du skapar framgång i ditt företag.

maal

 • Att stärka ledningsgruppsarbetet genom ledning och styrning utifrån verksamhetens uppdrag och uppställda mål.
 • Leda, utveckla och upprätthålla organisationens samlade förmåga att uthålligt leverera resultat.
 • Utveckla ett excellent samarbete i ledningsgruppen som sprids i organisationen.
 • Förståelse för hur effektiv möteskultur skapar god handlingskraft.

foerdelar

 • Du utvecklar ledningsgruppens arbete för att få ökad effektivitet och gott resultat i gruppen.
 • Under utbildningen får du personlig rådgivning med konkreta tips om hur du går till väga för att skapa ökad framgång i din ledningsgrupp.
 • Du får processen för ett effektivt ledningsgruppsarbete.

programinnehaall

PROGRAM – Session 1 - 3

 • Tydliggöra ledningsgruppens uppdrag och roll.
 • Alternativa roller för en ledningsgrupp.
 • Ledningssystemets ramverk.
 • Delegationsordningar för effektiv implementering.
 • Kompetenskrav på deltagarna i ledningsgruppen.
 • Fatta beslut under osäkerhet och risk.

PROGRAM – Session 4 - 6

 • IDI-bedömning, en bedömning om hur vårt beteende uppfattas av andra och hur vi alla förstår varandra bättre.
 • Metod för att prioritera rätt aktiviteter.
 • Samverkan och engagemang stödjer högre produktivitet.
 • Högpresterande styr- & ledningsgrupper.
 • Jag i ledningsgruppen kontra vi i ledningsgruppen.
 • Effektiva möten kräver rätt struktur.
 • Ledningsgruppens sätt att kommunicera.

PROGRAM – Session 7-9

 • Beredning av affärsplanen.
 • Målstyrning, indikatorer och målkonflikter.
 • Strategisk ledning för operativt genomförande.
 • Strategisk förändring kräver strategiskt ledarskap
 • Styrning, ledning, ekonomiska utfall och prognos.
 • Företagets lönsamhet, finansiering och tillväxt.

nivaa

Level 6 (enligt EU:s referensram)

pris

Enligt offert

startdatum

Enligt överenskommelse

ladda ned programblad

Programblad

sagt om utbildningen

Mikael på Exmi har skapat en skräddarsydd utbildning med fokus på VD och ledningsgrupp för vårt bolag. Målet var att skapa samsyn för alla i ledningsgruppen kring det ledningssätt och arbetssätt vi vill applicera i vårt bolag. Vi har alla fått gedigna teoretiska kunskaper väl förankrade i evidensbaserad forskning vilket gör att vi alla känner oss tryggare i våra olika roller och som grupp.

Lektionerna har varit online där teori och praktik varvas. Vi har inlett och avslutat med fysiska heldagsmöten som varit mycket givande. Mikael är kunnig, trevlig och mycket professionell.

Tycker alla ledningsgrupper borde skapa samsyn kring ledarskapet på detta sätt.

Irene Gimmersta, VVD Gimmersta Wallpaper