Managementkonsultutbildning

Utbildningen ger dig fördjupade kunskaper, konkreta metoder och modeller som du har nytta av i konsultrollen.

UTBILDNING PMC

Övergripande mål

  • Att förse deltagarna med en "idealmodell" som skall stå som en gemensam ram för att diskutera och undersöka effektivt agerande och beteende som managementkonsult.
  • Att ge deltagarna möjlighet att bedöma sin egen förmåga och kompetens som managementkonsult i jämförelse med "idealmodellen".
  • Att ge deltagarna möjlighet att förbättra sin förmåga i de basfärdigheter som krävs av effektiva managementkonsulter.